ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรภัทร์ ตั้งวิชาชาญ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Motivation factors of employees of large thai commercial banks in Mueang Chiang Mai District
หัวเรื่อง พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน;การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่;พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, [139] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 128-129
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555