ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัยญา สัชฌะไชย
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจของพนักงานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองลำปาง = Services marketing mix factors affecting sale representatives towards selecting hotels in Mueang Lampang District
หัวเรื่อง โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำปาง;โรงแรม -- การตลาด;พฤติกรรมผู้บริโภค
จำนวนหน้า ฏ, 144 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 120-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555