ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัญชลีพร ปัญญามณีศิริ
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในการซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดลำพูน = Marketing mix affecting employees in Northern region industrial estate towards purchasing houses in housing estates in Lamphun province
หัวเรื่อง การจัดการตลาด;บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ;บ้านจัดสรร -- ลำพูน;นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน -- พนักงาน
จำนวนหน้า ฑ, 133 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 119-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557