ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปัณณ์นารา ศิวปรีชาพงศ์
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ = Services marketing mix affecting high school students in Mueang Chiang Mai district towards selecting english language schools
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน;นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- เมือง (เชียงใหม่);การตลาด
จำนวนหน้า ฐ, 124 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 111
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557