ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nuttapol Chruewkamlow
ชื่อเรื่อง Functional study of Na, K-ATPase b3 subunit involving in T Lymphocyte regulation = การศึกษาหน้าที่ของ Na, K-ATPase b3 Subunit ในการควบคุม ที ลิมโฟซัยต์
หัวเรื่อง Enzymes;Lymphocytes
จำนวนหน้า xxi, 74 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biomedical Science
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biomedical Science)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 54-57
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014