ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศักดา อัษญคุณ
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการ สมสงวนจักษุคลินิก = Customer satisfaction towards service quality of Somsanguan Eye Clinic
หัวเรื่อง สมสงวนจักษุคลินิก;ความพอใจของผู้ใช้บริการ;คลินิก -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;การพยาบาลจักษุวิทยา
จำนวนหน้า ฏ, 120 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557