ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัมพร ศรีธิชัย
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อบ้านโครงการบ้านจัดสรรพรสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers towards buying houses in Pornsawan Housing Estate, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โครงการบ้านจัดสรรพรสวรรค์;พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ;บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 118 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557