ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หว่านซิง, หลี่
ชื่อเรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนสอนภาษาจีนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร = Expectation of parents towards services marketing mix of chinese language schools in Khet Lat Krabang, Bangkok หว่านซิง หลี่
หัวเรื่อง โรงเรียนสอนภาษาจีน;บริการของโรงเรียน;ภาษาจีน -- การศึกษาและการสอน;ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
จำนวนหน้า ฑ, [103] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: 95-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555