ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัชชารีย์ เลิศอัษฎางค์กูล
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท วี. เอ็น. ออโต้ บอดี้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of V.N. Auto Body Company Limited, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง บริษัท วี. เอ็น. ออโต้ บอดี้ จำกัด;รถยนต์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;ความพอใจของผู้ใช้บริการ;ความพอใจของผู้บริโภค
จำนวนหน้า ฐ, 114 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 100-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557