ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หทัยรัตน์ คัมภีร์พิทักษ์
ชื่อเรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อตัวแทนจำหน่ายในการซื้อสายสัญญาณสื่อสารและอุปกรณ์เชื่อมต่อของบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงใหม่ = Marketing Mix affecting dealers towards purchasing cables and equipments from Interlink Communication Public Company Limited, Chiang Mai Branch
หัวเรื่อง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน);สายเคเบิลโทรคมนาคม;สายเคเบิลโทรคมนาคม -- การจัดซื้อ;ตัวแทนจัดซื้อ
จำนวนหน้า ฏ, 86 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557