ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐิติมา พรนาวากุล
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในอำเภอเมือง สมุทรสาคร = Market mix factors affecting consumer decision toward choosing gold ornament shops in Mueang Samut Sakhon District ฐิติมา พรนาวากุล
หัวเรื่อง การตลาด;เครื่องทอง;ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร;พฤติกรรมผู้บริโภค
จำนวนหน้า ก-ฒ, 107 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551