ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนะกิตติ บำรุงเชาว์เกษม
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของการเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ปั้มสามสูบในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Feasibility Study on the Investment of High Speed Power Sprayers Sales and Services Center in Mueang District, Sanut Sakhon Province
หัวเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้;การลงทุน;การลงทุน -- สมุทรสาคร
จำนวนหน้า ณ, 141 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552