ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฬาภรณ์ สมพฤกษ์
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการศุนย์จำหน่ายหัตถกรรมและอาหารพื้นเมือง จังหวัดลำพูน = A Feasibility study for a handicraft and local food center, Lamphun Province
หัวเรื่อง โครงการศูนย์ตำหนักหัตถกรรมและอาหารพื้นเมือง;การลงทุน -- ลำพูน;หัตถกรรม;อาหารไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฐ, 157 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 93-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550