ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมโภช ใจสาร
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการเคทีบี ลิสซิ่ง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer attitudes toward KTB leasing service of Krung Thai Bank Public Company Limited, Chai Pra Karn Branch, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไชยปราการ -- เชียงใหม่;ทัศนคติ;บริการเงินด่วน
จำนวนหน้า ณ, 121 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551