ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กษิรา อนันวงษ์
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของสูตินรีแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของยาฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดทา = Opinions of obstetricians in Chiang Mai Province towards marketing mix of transdermal estrogen hormone
หัวเรื่อง ยา -- การตลาด;สูติแพทย์ -- เชียงใหม่;เอสโตรเจน
จำนวนหน้า ญ,170 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 158-159
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556