ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาวิช ภู่ศิริ
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของพนักงานด้านบำรุงรักษาฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย ต่อโปรแกรม เอส เอ พี = Attitude of maintenance emplyees, production divition, Mea Moh Mine, electricity generating authority of Thailand towards SAP program
หัวเรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย;เอสเอพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์);พนักงาน -- ทัศนคติ
จำนวนหน้า ฑ, 114 แผ่น : ภาพประกอบ,ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556