ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงษ์สวัสดิ์ เกรียงไกรกิจ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถยนต์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกขยะของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting local administrative offices purchasing decision towards multi-purpose water lorries, cranes with rescue platform trucks and garbage trucks in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การจัดการตลาด;รถยนต์ -- การจัดซื้อ;อุตสาหกรรมรถยนต์ -- เชียงใหม่ -- การตลาด
จำนวนหน้า ณ, 138 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร)
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร))) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [121]-122
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552