ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสรี วงศ์ทวีลาภ
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร = Customer satisaction towards service quality of Krungsri Ayudhya Bank Public Company Limited, Khlong Khru Subbranch, Samut Sakhon Province
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา -- สมุทรสาคร;ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สมุทรสาคร;บริการลูกค้า
จำนวนหน้า ฐ, 127 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552