ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กฤติยา ศรีสุวรรณ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยจูงใจของพนักงานขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Motivation factors of insurance sales agents at Muangthai Life Assurance, Chiang Mai Branch
หัวเรื่อง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด สาขาเชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล;การจูงใจในการทำงาน
จำนวนหน้า ต, 192 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 181-182
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552