ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยิ่งลักษณ์ เขมโชติกูร
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Effect of accounting information system alignment on firm performance of small and medium enterprises in Mueang Chiang Mai District
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี;การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล;ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่;ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 79 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรรณานุกรม: แผ่น [63]-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552