ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศลิษา แสนพล
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของผู้มีเงินฝากประจำของธนาคารกรุงไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว = Attitude of fixed deposit account customers of Krung Thai Bank in Mueang Chiang Mai branch towards investment in long term equity fund
หัวเรื่อง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน);กองทุนรวม;การลงทุน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 111 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552