ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มณีรัตน์ เกิดผลวัฒนา
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจต่อปัจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ = Staff satisfaction towards work motivating factors at the Government Savings Bank in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารออมสิน -- พนักงาน;ความพอใจในการทำงาน -- เชียงใหม่;การจูงใจในการทำงาน -- เชียงใหม่;พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฎ, 107 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549