ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงศกร ชุมสาย ณ อยุธยา
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจที่มีต่อส่วนประสมการตลาด ร้านปอ เบเกอรี่ = Business customers towards marketing mix factors of the Paw Bakery
หัวเรื่อง ร้านปอ เบเกอรี่ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;การจัดการตลาด
จำนวนหน้า ฐ, 108 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553