ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Rungsun Kruekum
ชื่อเรื่อง Farmers' participation in sustainable agricultural development in the Highland Area of the Royal Project in Chiang Mai Province = การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรยั่งยินบนพื้นที่สูงในโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Sustainable agriculture;Sustainable development;Farmers;Royal Project -- Chiang Mai
จำนวนหน้า xiv, 281 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School ,Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agricultural Extention and Rural Development
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agricultural Extention and Rural Development)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 233-240
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2011