ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Narit Yimyam
ชื่อเรื่อง Fallow regeneration and upland rice yield variation in a system of shifting cultivation with PADA (Macaranga denticulata (BL.) Muell.Arg) as the fallow enriching species in Northern Thailand = การฟื้นตัวของป่าเหล่าและการแปรปรวนของผลผลิตข้าวไร่ในระบบไร่หมุนเวียนที่มีต้นปะดะ (Macaranga denticulata (Bl.) Muell. Arg.) เป็นพืชบำรุงดินในภาคเหนือของประเทศไทย
หัวเรื่อง Shifting cultivation -- Thailand, Northern;Fallowing -- Thailand, Northern
จำนวนหน้า 256 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai Universuty, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agronomy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agronomy) -- Chiang Mai Universuty;Bibliography: p. [208]-223
ภาษา English
ปีการศึกษา Universuty 2006