ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัชรินทร์ ปัญญา
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานของศูนย์อุตส่าหกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Operation of Bo-sang umbrella Manufacturing center in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การจัดการธุรกิจ;การวางแผนเชิงกลยุทธ์;หัตถกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่);อุตสาหกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฐ, 105 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552