ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิทยา กำลังเก่ง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กับค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตร = Comparative performance analysis between Chiangmai Frozen Foods Public Company Limited and agribusiness setor average
หัวเรื่อง บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน);อุตสาหกรรมการเกษตร -- เชียงใหม่;การวิเคราะห์การลงทุน
จำนวนหน้า ฐ, 344 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552