ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นภัสวรรณ นามวงษา
ชื่อเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด มหาชน = Key success factors of quality control circle of operator-level employees at Hana Microelectronics public company limited, Lamphun province ;Key success factors of quality control circle of operator-level employees at Hana Microelectronics public company limited, Lamphun province
หัวเรื่อง บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ -- พนักงาน;กลุ่มสร้างคุณภาพงาน -- ลำพูน;กลุ่มทำงาน;การควบคุมคุณภาพ;การบริหารงานแบบญี่ปุ่น
จำนวนหน้า ด, 123 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551