ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภจักร ภัครเจริญกุล
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อการบันทึกเวลาด้วยเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือของลูกค้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิจิตอล อินทริเกรชั่น = The Satisfaction towards time attendance system by finger scan technology of digital integration limited partnership's customer ;The Satisfaction towards time attendance system by finger scan technology of digital integration limited partnership's customer
หัวเรื่อง ความพอใจผู้ใช้บริการ;เวลา;ลายนิ้วมือ
จำนวนหน้า 106 แผ่น: ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549