ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีรภัทร ลีลามานิตย์
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่างประเทศต่อลักษณะทางกายภาพของเครื่องประดับเงินชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Foreign customer satisfaction towards the physical features of The Pga K'nyau hilltribe silver jewelry, Li District, Lamphun Province
หัวเรื่อง ความพอใจของผู้บริโภค -- ลี้ (ลำพูน);ชาวต่างประเทศ;เครื่องประดับเงิน -- ลี้ (ลำพูน)
จำนวนหน้า ก-ณ, 138 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549