ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทร์ทิพย์ สุโคม
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อ คลินิกสวนส้ม-บริษัท ไทยอโกรเทค เซอร์วิส จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Member's satisfaction towards Suan Soom Clinic-Thai Agrotech Service Co., Ltd., Fang District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง คลินิกสวนส้ม;ความพอใจในการทำงาน -- ฝาง (เชียงใหม่);ส้ม -- การปลูก -- ฝาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ฑ, 100 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549