ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีรศักดิ์ สวัสดิ์พานิช
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ด้านบริการลูกค้านครหลวง ต่อโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุ ประจำปี 2548 = Employee opinions of metropolitan customer services in TOT Public Company Limited early retirement project in the year of 2005
หัวเรื่อง บริษัท ทีโอที -- พนักงาน;การลาออก -- กรุงเทพฯ;พนักงานบริษัท -- กรุงเทพฯ
จำนวนหน้า ฐ, 97 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 89-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549