ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฬาพันธุ์ กันธิยะ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยจูงใจในการทำงานของผู้บริหารหน่วยนำทองตัวแทนประกันชีวิต บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรัส์ จำกัด (เอ ไอ เอ) = Motivational factors among supervisors at life insurance agency, namthong unit, American International Assurance Company Limited (AIA)
หัวเรื่อง ประกันชีวิต;การจูงใจ (จิตวิทยา);ความพอใจในการทำงาน -- กรุงเทพฯ
จำนวนหน้า ต, 200 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551