ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐิติมา ชัยมา
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนโรงเรียนสอนทำอาหารไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A feasibility study for investing in a thai cooking school for foreigners in Mueang Chiang Mai district ;A feasibility study for investing in a thai cooking school for foreigners in Mueang Chiang Mai district
หัวเรื่อง การลงทุน -- การศึกษาความเป็นไปได้;นักท่องเที่ยวต่างชาติ;อาหาร -- การศึกษาและการสอน
จำนวนหน้า ฒ, 121 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551