ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริศักดิ์ นกมีรอด
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อการให้บริการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตตำบล โดยบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ = The opinion of tambon administrative officers toward internet access boy TOT (Corporation public company limited in Chiang Mai province
หัวเรื่อง อินเตอร์เน็ต -- เชียงใหม่;องค์การบริหารส่วนตำบล -- พนักงาน
จำนวนหน้า ฎ, 102 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548