ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรภัทร์ วงศ์รัตน์
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวลัยทองผ้าฝ้ายไทย จังหวัดลำพูน = Customer satisfaction towards marketing mixed factors of bualaitong Thai Cotton Limited Partnership, Lumphun Province
หัวเรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวลัยทองผ้าฝ้ายไทย;ผ้าฝ้าย -- การตลาด;ความพอใจของผู้บริโภค -- ลำพูน;พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฐ, 99 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551