ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลดา เกียรติพงษ์พันธ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้อาคารสำนักงาน ของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
หัวเรื่อง อาคารสำนักงาน -- การตลาด -- เชียงใหม่;ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 93 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541