ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยะฉัตร ใคร้วานิช
ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์ : กรณีศึกษา สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ = The Cluster development process: a case study of Northern Handicraft Manufacturer and Exporters Association
หัวเรื่อง ธุรกิจ;สินค้าออก;หัตถกรรม;ความร่วมมือ -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฏ, 114 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547