ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภรดา วิเศษแก้ว
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลังสินค้าเกษตรและห้องเย็นให้เช่าในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = A feasibility study on investment in an agricultural rental warehouse and refrigerated rooms business in San Pa Tong district, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การลงทุน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่);ธุรกิจ;คลังสินค้า -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 103 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549