ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นพภรณ์ นามเทพ
ชื่อเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อลูกค้าโครงการบ้านจัดสรร เจ.ซี.การ์เด้นวิลล์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influncing customers'buying decision towards J.C. Gardenvill housing project at Doi Saket District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);บ้านจัดสรร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ฐ, [84] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548