ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรสมรรถ เลาพิกานนท์
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจต่อระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสังกัดสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ = Employees satisfaction towards performance management system of the Bank of Agriculture and Agricultural Co-operative's in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- พนักงาน;ความพอใจการทำงาน -- เชียงใหม่;พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่;การประเมินผลงาน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฎ, 72 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549