ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประจักษ์ คงถนอมธรรม
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวนครวัต นครธม จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา = Foreign tourist opinion towards tourism Angkor Wat and Angkor Thom in Siemreap province, the state of Cambodia ;Foreign tourist opinion towards tourism Angkor Wat and Angkor Thom in Siemreap province, the state of Cambodia
หัวเรื่อง นักท่องเที่ยวต่างชาติ;กัมพูชา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว;นครวัด;นครธม
จำนวนหน้า ญ, 59 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552