ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปริย วัชรวันทานนท์
ชื่อเรื่อง ระบบข้อเสนอแนะในองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัทแอลทีอีซี จำกัด จังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง บริษัทแอลทีอีซี (ประเทศไทย);พฤติกรรมองค์การ -- ลำพูน;องค์กรพัฒนาเอกชน -- ลำพูน;ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ;ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฌ, 67 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 43-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541