ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล
ชื่อเรื่อง การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of learning organization by employees of pharmacy division at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. ฝ่ายเภสัชกรรม;การเรียนรู้องค์การ;การพัฒนาองค์การ
จำนวนหน้า ณ, 255 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 233-234
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554