ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัยฤทธิ์ บัวจีน
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด = The employee's job satisfaction of Umbrella Making Center (1978) Company Limited , Sankampheang Chiang Mai District
หัวเรื่อง บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด;ความพอใจในการทำงาน;พนักงานบริษัท -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ด, 217 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 201
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553