ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพบูลย์ เสริมสุขสิริวัฒน์
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ ในเขตการขายต่างจังหวัด = Quality of work life of medical representatives in multinational pharmaceutical companies in upcountry areas
หัวเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงาน;ผู้แทนยา;การทำงาน
จำนวนหน้า ฑ, [204] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 195
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554