ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นวรัตน์ อุปลาบัติ
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเซอร์เวียร์ ประเทศไทย จำกัด = Job satisfaction of employees in Servier Thailand Limited
หัวเรื่อง บริษัทเซอร์เวียร์ ประเทศไทย จำกัด -- การบริหารงานบุคคล;พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน
จำนวนหน้า ณ, 210 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 195
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553