ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นันท์ธิดา ผาทอง
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท พัฒนสิน ลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด = Employee job satisfaction towards Pattanasin Leasing (CPL) Company Limited
หัวเรื่อง บริษัท พัฒนสิน ลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด -- การบริหารงานบุคคล;พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน
จำนวนหน้า ณ, 195 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 181-182
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553