ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราภรณ์ ถิ่นพิทยานุรัตน์
ชื่อเรื่อง ความต้องการของพยาบาลแผนกอายุรกรรม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการไปทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น = The Needs of medical department nurses in Mueang District, Chiang Mai Province towards working as elderly caregivers in Japan
หัวเรื่อง พยาบาล -- เชียงใหม่;ผู้สูงอายุ -- การดูแล
จำนวนหน้า ก-ฒ, [202] แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 174
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549