ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อดิศร สุทธิญาณวิมล
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of work life of employees at San Kamphaeng School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนสันกำแพง;การทำงาน;คุณภาพชีวิตการทำงาน;บุคลากรทางการศึกษา
จำนวนหน้า ฑ, [178] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 167-168
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554